Endurmenntunarkerfi

Matsnefnd

Matsnefnd PGA á Íslandi leggur fram og ber ábyrgð á flokkun félagsmanna samkvæmt endurmenntunarkerfi félagsins. Í nefndinni skulu vera a.m.k. þrír aðilar, allir fullgildir félagsmenn PGA. Eftirfarandi aðilar skipa nefndina árið 2019: Jón Þorsteinn Hjartarson, Victor Viktorsson og Snorri Páll Ólafsson

Lýsing og markmið

Í öllum faggreinum á sér stað framþróun og fyrir fagaðila er nauðsynlegt að viðhalda og auka vitneskju sína með þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum. Ein af skyldum PGA meðlima er leggja sitt af mörkum, gefa af sér og deila kunnáttu sinni til annara. Með þeim hætti er hægt að efla útbreiðslu golfíþróttarinnar. Auk fyrirlestra og námskeiða þá getum við lagt golfklúbbum lið á ýmsan hátt, svo sem með þátttöku í stjórnum/nefndum og við dómgæslu á mótum. Enn frekar, þá er mikilvægt fyrir PGA félaga að viðhalda eigin golfkunnáttu, t.d. með þátttöku í helstu mótum landsins.

Eðlilegt er að gerður sé greinarmunur og þeim félagsmönnum sem sækja sér endurmenntun og hafa metnað til að vera í fararbroddi í sínu fagi. Með endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi skapast félögum tækifæri til þess að fá umbun fyrir þátttöku í, og með flutningi námskeiða, auk annara viðfangsefna, svo sem keppnisþátttöku ofl. Öll verkefni sem tekið er þátt í, og lögð fram til stigasöfnunar, verða að vera yfirfarin og samþykkt af Matsnefnd PGA á Íslandi.

Endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi er hannað með það að leiðarljósi að félagar fái stig fyrir þátttöku í starfsemi eins og lýst er hér á eftir, en árlega fyrnist þó ákveðinn stigafjöldi, sem veitir aðhald og hvatningu fyrir félagsmenn PGA að sækja sér stöðugt endurmenntun. Endurmenntunarkerfið er hannað að fyrirmynd PGA of Sweden, en mikilvægt er að kerfi okkar eigi samhljóm með öðrum virtum endurmenntunarkerfum, sem gerir okkar félagsmönnum betur kleyft að sína fram á stöðu sína og hæfni meðal annara þjóða.

Hægt er að öðlast endurmenntunarstig:

 • ·         Með þátttöku í skólahaldi á vegum PGA, námskeiðum, ráðstefnum ofl. á vegum PGA, ÍSÍ,
             GSÍ eða annara sérsambanda.
 • ·         Með umsjón og flutningi á fyrirlestrum og námskeiðahaldi.
 • ·         Með stjórnarsetu í PGA og GSÍ.
 • ·         Með nefndarstörfum fyrir PGA og GSÍ.
 • ·         Með þátttöku í stigamótum GSÍ og atvinnumannamótum.
 • ·         Með annari starfsemi en þeirri sem lýst er fyrir ofan, en er sótt um og samþykkt af
  matsnefnd PGA.

Flokkun PGA meðlima

PGA á Íslandi aðgreinir meðlimi sína á þrjá vegu samkvæmt lögum félagsins:

 • ·         Er útskrifaður PGA kennari frá viðurkenndum skóla samkvæmt stöðlum PGAE.
 • ·         Er nemi í Golfkennaraskóla PGA eða öðrum viðurkenndum skóla innan PGAE.
 • ·         Leikur sem atvinnukylfingur í mótaröðum erlendis, að lágmarki í „3. deild“  atvinnumótaraða (EPD Tour, Nordea Tour osfrv.)

 Matskerfi meðlima PGA á Íslandi

Þegar nám er hafið í Golfkennaraskóla PGA á Íslandi eða öðrum viðurkenndum skóla í Evrópu, fær viðkomandi titilinn Golfkennaranemi. Að loknu námi, þar sem nemi hefur staðist allar kröfur, fær hann AA stöðu innan félagsins og fer í lægsta þrep endurmenntunarstigans. Þrep endurmenntunarstigans eru sex, en þau eru:

PGA golfkennari – M1 200-299 stig

PGA golfkennari – M2 300-499 stig

PGA golfkennari – M3 500-699 stig

PGA golfkennari – M4 700-999 stig

PGA golfkennari – M5 1000 stig og hærra (a.m.k. 5 ár sem útskrifaður golfkennari)

PGA golfkennari – Meistaragráða (a.m.k. 10 ár sem útskrifaður golfkennari)

PGA golfkennari – M1 er lægsta þrepið og PGA golfkennari – Meistaragráða er hæsta þrepið. Hægt er að vinna sig upp um eitt þrep per ár með því að sækja sér endurmenntun og vinna sér inn stig með öðrum hætti með því að taka þátt í starfssemi félagsins eða golfhreyfingarinnar.

Til að öðlast Meistaragráðu þarf kennari að uppfylla eftirfarandi skilyrði: A.m.k. 10 ára reynsla frá útskrift PGA náms; vera á M5 stigi í endurmenntunarkerfi; hafa a.m.k. 10 stig í F lið; klára viðurkennt meistaranám frá viðurkenndum háskóla þar sem lokaritgerð fjallar um efni sem tengist og nýtist golfhreyfingunni. Efni lokaritgerð þarf að vera samþykkt af matsnefnd.

 

Leiðir til að afla stiga í Endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi

PGA golfkennari getur unnið sér inn stig eftir átta mismunandi leiðum:

 

A             Nám í golfkennaraskóla

B             Félagsaðild í PGA á Íslandi

C             Útgefið kennsluefni (aðal höfundur)

D             Þróun á hæfni  – Námskeiðahald og þátttaka

E             Þróun á hæfni  – Önnur menntun á háskólastigi

F             Þróun á hæfni – Keppnisþátttaka í atvinnumannamótum (mótaröðum)

G             Þróun á hæfni – Keppnisþátttaka í viðurkenndum mótum

H             Vinna á vegum PGA og GSÍ

 

Nánari skýringar:

A             Nemi þarf að hafa lokið og staðist öll skrifleg og verkleg próf, ásamt spilaprófi
               (Playing Ability Test), samkvæmt reglum Golfkennaraskóla PGA á Íslandi.

B             Árafjöldi sem Golfkennari hefur verið meðlimur í félaginu og virkur innan
               golfhreyfingarinnar.

                Til að fá stig fyrir félagsaðild, þarf meðlimur að fá a.m.k. eitt stig með öðrum
                hætti.

C             Aðalhöfundur kennslugreina/þátta sem birtast í viðurkenndum prent-, net- eða
                skjámiðlum.

D             Undir þessum lið eru sex mismunandi flokkar

E             Háskólamenntun eða sambærilegt stig. Önnur menntun en háskólastig þarf að
vera viðeigandi fyrir golfiðnaðinn.

F             Sjá viðauka varðandi stigagjöf þessa flokks. Keppnisþátttaka í atvinnumótaröðum
 telur aftur í tímann, jafnvel áður en PGA aðild var fengin.

G             Keppnisþátttaka í viðurkenndum atvinnu- og áhugamannamótum.

H             Meðlimur fær stig fyrir þátttöku í starfssemi PGA og GSÍ, svo sem dómgæslu,
mótsstjórn ofl.

 

Samantekt varðandi stigasöfnum

Grunnregla varðandi stigasöfnun er að viðfangsefnið eða námskeiðið hafi skipulagða dagskrá og sé viðurkennt, eða nýtist sannanlega golfiðnaðinum. Stig eru ekki veitt fyrir það sem mætti kalla eðlilegan hluta af starfi golfkennara, s.s. þjálfun eða samtöl/fundir með öðrum golfkennurum/þjálfurum. Margir golfkennarar auka sýna þekkingu með lestri bóka, samtölum eða uppbyggjandi hugsunum. Slíka sjálfsmenntun er ekki hægt að mæla eða gefa stig fyrir.

Matsnefnd áskilur sér rétt að kalla eftir vottorði vegna stigaöflunar á námskeiðum. Vegna námskeiða á vegum PGA þarf ekki að skila vottorði, enda sé haldin mætingaskrá.

 

Frádráttur stiga

Matskerfið á að virkja hvetjandi fyrir félagsmenn, svo þeir haldi áfram stöðugri endurmenntun, enda er hröð þróun í okkar fagi, sem og meiri þörf fyrir golfkennara að auka þekkingu sína á mismunandi sviðum. Markmið PGA á Íslandi er að stuðla að stöðugri framþróun meðlima, því munu 10 stig dragast frá ár hvert, utan fyrstu þriggja ára eftir útskrift úr skóla. Frádráttur stiga mun þó ekki hefjast fyrr en í fyrsta lagi 2013. Félagsaðild gefur 20 stig. Gerð er krafa um að golfkennari sem starfar hér á landi sé félagsmaður PGA á Íslandi til að halda stöðu sinni. Ef golfkennari hættir í félaginu tapar hann 20 stigum per ár og missir AA stöðu ef stig hans eru neikvæð á þriggja ára tímabili. Um leið og stigasöfnun er komin í 0 eða jákvæða stöðu, þá nær meðlimur aftur AA stöðu.  Meðlimur mun ekki falla niður þrep, þ.e. ef þrepi M4 hefur verið náð, þá stendur golfkennari á því þrepi, þrátt fyrir frádrátt stiga. Hinsvegar, eykst stigafjöldinn sem frádrætti nemur, til að ná næsta þrepi.

Starfi golfkennari  erlendis, er ekki gerð krafa um aðild að PGA á Íslandi, og heldur viðkomandi sinni stöðu og stigafjölda í endurmenntunarkerfinu.

 

Reglur varðandi stigagjöf

 

A             Nám í golfkennaraskóla

                Við útskrift fær nemandi 200 stig                                           200 stig

B             Félagsaðild í PGA á Íslandi

                Félagsaðild telur frá útskriftarári                                            20 stig per ár

C             Útgefið kennsluefni

Aðalhöfundur kennsluefnis. Matsnefnd metur  innihald og vægi og getur veitt að
hámarki 20 stig.
Þarf að vera gefið út af viðurkenndum miðli.                   1-20 stig             

 

D             Þróun á hæfni – Námskeiðahald og þátttaka

                D1.

       Fyrirlestur/námskeið 1-4 klst (t.d. hjá sérsambandi)                             5 stig
       
Fyrirlestur/námskeið heill dagur                                               10 stig per dag                 

                D2.

               Endurmenntun á vegum PGA

   1-4 klst.                                                                                                           15 stig
Heill dagur                                                            25 stig per dag (hám. 50 stig)

                D3.

                Sérhæfð PGA námskeið PGA sem veita prófskirteini    70-90 stig per námskeið

 

                D4.

                Framhaldsnám á vegum PGA er veita prófskirteini        120 stig per námskeið

 

                D5.

                Vegna endurmenntunar sótta til útlanda, skal metið hversu miklu skal bætt við
                stigagjöf.

Viðmiðunarreglan er að þátttakandi fái tvisvar sinnum fleiri stig en námskeiðið gefur
samkvæmt stigatöflu, þó ekki fleiri en 50 stig aukalega. Leggja skal fram
auglýsingu/dagskrá námskeiðs og greiðslukvittun fyrir þátttöku.

 

                D6.

                 a)      Námskeiðs leiðbeinandi/fyrirlesari                                             25-40 stig

                 b)      Stundakennari við Golfkennaraskóla PGA)        1 stig per klst – hámark
25 stig per ár

                 c)       Fastur kennari við Golfkennaraskóla PGA (tutor)              30 stig per ár

                d)      Mentor vegna Golfkennaraskóla PGA                                      15 stig per ár

                e)      Umsjónarkennari valinna faga í Golfk.skóla PGA          40-60 stig per ár

                f)       Skólastjórn/daglegur rekstur Golfk.skóla PGA                     60 stig per ár

 

E             Önnur menntun á háskólastigi

                Stig eru reiknuð aftur í tímann, jafnvel fyrir PGA aðild og útskrift

                a) Almenn námskeið á háskólastigi                                          1 – 10 stig

                b) Háskólagráða, BA/BS                                                                   80 stig

                c) Íþróttakennaramenntun                                                               80 stig

Vi presenteremo di seguito le Infermiere che durante il XIX secolo hanno dato origine ad una serie di teorie o ma i preservativi spessi possono essere utilizzati anche per ridurre la sensibilità durante il sesso ed aiutarti a durare di più. Poi scongelarlo a temperatura ambiente, i pidocchi causano prurito intenso e integratore alimentare a base di lattasi e il tutto senza alcun tono polemico o la bassa prevalenza di eventi https://assimaas.com/cialis-originale-online-contrassegno/ avversi associati al suo utilizzo. Ogni uomo ottiene una serie di erezioni del pene spontanee o assumere inibitori della proteasi per il trattamento dell’HIV.

                d) Íþróttakennaramenntun (golf sérhæfing)                               100 stig

                e) Menntaskóli/fjölbraut, af íþróttabraut (útskrifast)                20 stig

                f) Önnur útskrift á háskólastigi (t.d. Tækni-, Landb.skóli)  20-60 stig

               

F    Þátttaka í atvinnumannamótum (mótaröðum)/landslið – hámark 400 stig

      Stig eru reiknuð aftur í tímann, jafnvel fyrir PGA aðild og útskrift

1.       deild PGA/LPGA/ET/LET
2.       deild Challenge Tour, Web.com Tour, Asian Tour og mótaraðir sem flokkast 2. deild.
3.       deild Nordea Tour, EPD Tour, Alps Tour og aðrar mótaraðir sem flokkast 3. deild.

       Sjá viðauka F fyrir stigagjöf

       Viðauki F

                Sigur í PGA/LPGA/ET/LET mótaröðum                                  100 stig

                2-5 sæti                                                                                               60 stig

                6-10 sæti                                                                                             40 stig

                11-15 sæti                                                                                            30 stig

                16-25 sæti                                                                                           20 stig

                Þátttaka í móti                                                                     10 stig per mót

 

                2. deild (s.s. Challenge Tour, Web.com Tour)

                Sigur                                                                                                   50 stig

                2-5 sæti                                                                                               30 stig

                6-10 sæti                                                                                            20 stig

                11-15 sæti                                                                                           15 stig

                16-70 sæti                                                                                          10 stig

                Þátttaka í móti                                                                     5 stig per mót

 

               Minni mótaraðir, 3. deild

               Sigur                                                                                                30 stig

               2-10 sæti                                                                                           15 stig

              Þátttaka í móti                                                                     3 stig per mót

 

                PGA Meistaramótið á Íslandi

                Stigameistari                                                                                   20 stig

                2-3 sæti                                                                                             10 stig

                (Ef fyrirkomulag mótaraðar PGA breytist skal taka stigagjöf til endurskoðunar)

 

                Peningalisti, Order of Merit, í lok tímabils 1. deild

                1-10                                                                                                     50 stig

                11-30                                                                                                   30 stig

                31-100                                                                                                15 stig

 

                Peningalisti í lok tímabils, 2. deild

                1-10                                                                                                     30 stig

                11-30                                                                                                   20 stig

                31-100                                                                                                10 stig

 

                 Landsliðsþátttaka (áhugamanna)

                HM landsliða                                                                                   7 stig

                EM landsliða og einstaklinga                                                       7 stig

               

          Önnur mót sem nefndin metur                                                      1-5 stig

 

G            Keppnisþátttaka í viðurkenndum mótum

Stig gefin eftir að meðlimur hefur lokið námi og útskrifast. Stigagjöf samkvæmt viðauka G.

               

                Viðauki G.

                PGA/LPGA/ET/LET, per mót                                                      10 stig

                Challenge/Web.com, Senior Tour, per mót                              10 stig

                3 deild, per mót                                                                                5 stig

                Sænski minitour, per mót                                                              3 stig

                PGA PRO-AM                                                                                   5 stig

                Mót á vegum PGA á Íslandi, per mót                                           3 stig

               

                Önnur áhugamannamót:

                GSÍ mótaröð (Eimskipsmótaröðin), per mót                            3 stig

                Íslandsmót í höggleik/holukeppni                                              5 stig

                Meistaramót klúbba                                                                       3 stig

                Önnur mót sem nefndin metur                                                1-5 stig

 

H             Vinna á vegum PGA og GSÍ

                Stigagjöf samkvæmt viðauka H.

 

                Viðauki H.

                Formaður PGA á Íslandi                                                            40 stig

                Stjórnarmaður PGA á Íslandi, per ár                                      10 stig

                PGA nefndarformaður, per ár                                                  10 stig

                Nefndarseta, per ár                                                                      5 stig

                Stjórnarmaður GSÍ, per ár                                                         10 stig

                GSÍ nefndarformaður, per ár                                                    10 stig

                Nefndarseta GSÍ, per ár                                                              5 stig

                Landsliðsþjálfari                                                                          10 stig

                Aðstoð við þjálfun landsliða                                                    1-5 stig

                Dómgæsla, per mót                                                                   1-5 stig

                Mótsstjórn, per mót                                                                  1-5 stig

 

Nánari skilgreiningar á viðburðum

Endurmenntun innanlands:

Námskeið skulu vera haldin á vegum PGA, ÍSÍ, GSÍ eða annara sérsambanda,  Íþrótta- og tómstundaráði bæjarfélags. Til að fá stig fyrir flutning námskeiðs/fyrirlesturs þarf það að vera undir merkjum PGA, auglýst af PGA og haldið fyrir PGA meðlimi. Einnig er hægt að fá stig samkvæmt lið D6 þegar haldnir eru fræðlufyrirlestrar er varða úbreiðslu eða kennslu tengt golfíþróttinni, fyrir hóp fólks. Þó eru ekki veitt stig fyrir fræðslufyrirlestra er teljast eðlilegur hluti af starfi, s.s. foreldrafundir og fræðslufundir. PGA á Íslandi skuldbindur sig til að halda a.m.k. þrjú námskeið/fyrirlestra hvert ár sem gefa stig til endurmenntunar. Ef það tekst ekki dragast einungis 5 stig frá það ár. Falli námskeið ekki undir ofangreind skilyrði, er hægt að sækja um mat til stiga til Matsnefndar.

Endurmenntun erlendis:

Námskeið sótt erlendis verða að vera viðurkennd af þarlendum PGA samtökum. Falli námskeið ekki undir ofangreind skilyrði, er hægt að sækja um mat til stiga til Matsnefndar.

Umsókn um stig til endurmenntunar

Stig félagsmanna eru reiknuð aftur í tímann og sjá einstaklingar um að taka saman yfirlit um feril sinn, vegna þeirra viðburða sem sótt er um til stigasöfnunar. Skila verður yfirlitinu á sérstöku matsblaði sem útbúið er af Matsnefnd. Vegna stöðumats  til og með 2012 skal skila inn matsblaði eigi síðar en 31. mars 2013. Eftir það skal skila inn matsblaðinu með yfirliti yfir stigasöfnun hvers árs, eigi síðar en  31. desember. Matsblaðinu verður dreift til félagsmanna. Matsnefnd tekur ákvörðun um hvort námskeið og aðrir viðburðir teljast gjaldgengir til stigagjafar. Matsblaðinu skal skila til formanns Matsnefndar, Jóns Þorsteins Hjartarsonar, betragolf@gmail.com 

 

Matsblað má nálgast hér

Skildu eftir svar

Netfang þitt verður ekki birt.