Endurmenntunarkerfi

Endurmenntunarkerfi

Matsnefnd

Matsnefnd PGA á Íslandi leggur fram og ber ábyrgð á flokkun félagsmanna samkvæmt endurmenntunarkerfi félagsins. Í nefndinni skulu vera a.m.k. þrír aðilar, allir fullgildir félagsmenn PGA. Eftirfarandi aðilar skipa nefndina árið 2019: Jón Þorsteinn Hjartarson, Victor Viktorsson og Snorri Páll Ólafsson

Lýsing og markmið

Í öllum faggreinum á sér stað framþróun og fyrir fagaðila er nauðsynlegt að viðhalda og auka vitneskju sína með þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum. Ein af skyldum PGA meðlima er leggja sitt af mörkum, gefa af sér og deila kunnáttu sinni til annara. Með þeim hætti er hægt að efla útbreiðslu golfíþróttarinnar. Auk fyrirlestra og námskeiða þá getum við lagt golfklúbbum lið á ýmsan hátt, svo sem með þátttöku í stjórnum/nefndum og við dómgæslu á mótum. Enn frekar, þá er mikilvægt fyrir PGA félaga að viðhalda eigin golfkunnáttu, t.d. með þátttöku í helstu mótum landsins.

Eðlilegt er að gerður sé greinarmunur og þeim félagsmönnum sem sækja sér endurmenntun og hafa metnað til að vera í fararbroddi í sínu fagi. Með endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi skapast félögum tækifæri til þess að fá umbun fyrir þátttöku í, og með flutningi námskeiða, auk annara viðfangsefna, svo sem keppnisþátttöku ofl. Öll verkefni sem tekið er þátt í, og lögð fram til stigasöfnunar, verða að vera yfirfarin og samþykkt af Matsnefnd PGA á Íslandi.

Endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi er hannað með það að leiðarljósi að félagar fái stig fyrir þátttöku í starfsemi eins og lýst er hér á eftir, en árlega fyrnist þó ákveðinn stigafjöldi, sem veitir aðhald og hvatningu fyrir félagsmenn PGA að sækja sér stöðugt endurmenntun. Endurmenntunarkerfið er hannað að fyrirmynd PGA of Sweden, en mikilvægt er að kerfi okkar eigi samhljóm með öðrum virtum endurmenntunarkerfum, sem gerir okkar félagsmönnum betur kleyft að sína fram á stöðu sína og hæfni meðal annara þjóða.

Hægt er að öðlast endurmenntunarstig:

  • Með þátttöku í skólahaldi á vegum PGA, námskeiðum, ráðstefnum ofl. á vegum PGA, ÍSÍ, GSÍ eða annara sérsambanda.
  • Með umsjón og flutningi á fyrirlestrum og námskeiðahaldi.
  • Með stjórnarsetu í PGA og GSÍ.
  • Með nefndarstörfum fyrir PGA og GSÍ.
  • Með þátttöku í stigamótum GSÍ og atvinnumannamótum.
  • Með annari starfsemi en þeirri sem lýst er fyrir ofan, en er sótt um og samþykkt af matsnefnd PGA.

Flokkun PGA meðlima

PGA á Íslandi aðgreinir meðlimi sína á þrjá vegu samkvæmt lögum félagsins:

  • Er útskrifaður PGA kennari frá viðurkenndum skóla samkvæmt stöðlum PGAE.
  • Er nemi í Golfkennaraskóla PGA eða öðrum viðurkenndum skóla innan PGAE.
  • Leikur sem atvinnukylfingur í mótaröðum erlendis, að lágmarki í „3. deild“  atvinnumótaraða (EPD Tour, Nordea Tour osfrv.)

 Matskerfi meðlima PGA á Íslandi

Þegar nám er hafið í Golfkennaraskóla PGA á Íslandi eða öðrum viðurkenndum skóla í Evrópu, fær viðkomandi titilinn Golfkennaranemi. Að loknu námi, þar sem nemi hefur staðist allar kröfur, fær hann AA stöðu innan félagsins og fer í lægsta þrep endurmenntunarstigans. Þrep endurmenntunarstigans eru sex, en þau eru:

PGA golfkennari – M1 200-299 stig

PGA golfkennari – M2 300-499 stig

PGA golfkennari – M3 500-699 stig

PGA golfkennari – M4 700-999 stig

PGA golfkennari – M5 1000 stig og hærra (a.m.k. 5 ár sem útskrifaður golfkennari)

PGA golfkennari – Meistaragráða (a.m.k. 10 ár sem útskrifaður golfkennari)

PGA golfkennari – M1 er lægsta þrepið og PGA golfkennari – Meistaragráða er hæsta þrepið. Hægt er að vinna sig upp um eitt þrep per ár með því að sækja sér endurmenntun og vinna sér inn stig með öðrum hætti með því að taka þátt í starfssemi félagsins eða golfhreyfingarinnar.

Til að öðlast Meistaragráðu þarf kennari að uppfylla eftirfarandi skilyrði: A.m.k. 10 ára reynsla frá útskrift PGA náms; vera á M5 stigi í endurmenntunarkerfi; hafa a.m.k. 10 stig í F lið; klára viðurkennt meistaranám frá viðurkenndum háskóla þar sem lokaritgerð fjallar um efni sem tengist og nýtist golfhreyfingunni. Efni lokaritgerð þarf að vera samþykkt af matsnefnd.

Leiðir til að afla stiga í Endurmenntunarkerfi PGA á Íslandi

PGA golfkennari getur unnið sér inn stig eftir átta mismunandi leiðum:

ANám í golfkennaraskóla
BFélagsaðild í PGA á Íslandi
CÚtgefið kennsluefni (aðal höfundur)
DÞróun á hæfni  – Námskeiðahald og þátttaka
EÞróun á hæfni  – Önnur menntun á háskólastigi
FÞróun á hæfni – Keppnisþátttaka í atvinnumannamótum (mótaröðum)
GÞróun á hæfni – Keppnisþátttaka í viðurkenndum mótum
HVinna á vegum PGA og GSÍ

Nánari skýringar:

ANemi þarf að hafa lokið og staðist öll skrifleg og verkleg próf, ásamt spilaprófi (Playing Ability Test), samkvæmt reglum Golfkennaraskóla PGA á Íslandi.
BÁrafjöldi sem Golfkennari hefur verið meðlimur í félaginu og virkur innan golfhreyfingarinnar.
Til að fá stig fyrir félagsaðild, þarf meðlimur að fá a.m.k. eitt stig með öðrum hætti.
CAðalhöfundur kennslugreina/þátta sem birtast í viðurkenndum prent-, net- eða skjámiðlum.
DUndir þessum lið eru sex mismunandi flokkar.
EHáskólamenntun eða sambærilegt stig. Önnur menntun en háskólastig þarf að vera viðeigandi fyrir golfiðnaðinn.
FSjá viðauka varðandi stigagjöf þessa flokks. Keppnisþátttaka í atvinnumótaröðum telur aftur í tímann, jafnvel áður en PGA aðild var fengin.
GKeppnisþátttaka í viðurkenndum atvinnu- og áhugamannamótum.
HMeðlimur fær stig fyrir þátttöku í starfssemi PGA og GSÍ, svo sem dómgæslu, mótsstjórn ofl.

Samantekt varðandi stigasöfnum

Grunnregla varðandi stigasöfnun er að viðfangsefnið eða námskeiðið hafi skipulagða dagskrá og sé viðurkennt, eða nýtist sannanlega golfiðnaðinum. Stig eru ekki veitt fyrir það sem mætti kalla eðlilegan hluta af starfi golfkennara, s.s. þjálfun eða samtöl/fundir með öðrum golfkennurum/þjálfurum. Margir golfkennarar auka sýna þekkingu með lestri bóka, samtölum eða uppbyggjandi hugsunum. Slíka sjálfsmenntun er ekki hægt að mæla eða gefa stig fyrir.

Matsnefnd áskilur sér rétt að kalla eftir vottorði vegna stigaöflunar á námskeiðum. Vegna námskeiða á vegum PGA þarf ekki að skila vottorði, enda sé haldin mætingaskrá.

Frádráttur stiga

Matskerfið á að virkja hvetjandi fyrir félagsmenn, svo þeir haldi áfram stöðugri endurmenntun, enda er hröð þróun í okkar fagi, sem og meiri þörf fyrir golfkennara að auka þekkingu sína á mismunandi sviðum. Markmið PGA á Íslandi er að stuðla að stöðugri framþróun meðlima, því munu 10 stig dragast frá ár hvert, utan fyrstu þriggja ára eftir útskrift úr skóla. Frádráttur stiga mun þó ekki hefjast fyrr en í fyrsta lagi 2013. Félagsaðild gefur 20 stig. Gerð er krafa um að golfkennari sem starfar hér á landi sé félagsmaður PGA á Íslandi til að halda stöðu sinni. Ef golfkennari hættir í félaginu tapar hann 20 stigum per ár og missir AA stöðu ef stig hans eru neikvæð á þriggja ára tímabili. Um leið og stigasöfnun er komin í 0 eða jákvæða stöðu, þá nær meðlimur aftur AA stöðu.  Meðlimur mun ekki falla niður þrep, þ.e. ef þrepi M4 hefur verið náð, þá stendur golfkennari á því þrepi, þrátt fyrir frádrátt stiga. Hinsvegar, eykst stigafjöldinn sem frádrætti nemur, til að ná næsta þrepi.

Starfi golfkennari  erlendis, er ekki gerð krafa um aðild að PGA á Íslandi, og heldur viðkomandi sinni stöðu og stigafjölda í endurmenntunarkerfinu.

Reglur varðandi stigagjöf

A             Nám í golfkennaraskóla

Við útskrift fær nemandi 200 stig200 stig

B             Félagsaðild í PGA á Íslandi

Félagsaðild telur frá útskriftarári20 stig per ár

C             Útgefið kennsluefni

Aðalhöfundur kennsluefnis. Matsnefnd metur  innihald og vægi og getur veitt að
hámarki 20 stig.

Þarf að vera gefið út af viðurkenndum miðli.1-20 stig

D             Þróun á hæfni – Námskeiðahald og þátttaka

               D1.

Fyrirlestur/námskeið 1-4 klst (t.d. hjá sérsambandi)5 stig
Fyrirlestur/námskeið heill dagur10 stig per dag

                D2. Endurmenntun á vegum PGA

1-4 klst.15 stig
Heill dagur25 stig per dag (hám. 50 stig)

                D3.

Sérhæfð PGA námskeið PGA sem veita prófskirteini70-90 stig per námskeið

                D4.

Framhaldsnám á vegum PGA er veita prófskirteini120 stig per námskeið

                D5.

Vegna endurmenntunar sótta til útlanda, skal metið hversu miklu skal bætt við stigagjöf.

Viðmiðunarreglan er að þátttakandi fái tvisvar sinnum fleiri stig en námskeiðið gefur samkvæmt stigatöflu, þó ekki fleiri en 50 stig aukalega. Leggja skal fram auglýsingu/dagskrá námskeiðs og greiðslukvittun fyrir þátttöku.

                D6.

a)Námskeiðs leiðbeinandi/fyrirlesari25-40 stig
b)Stundakennari við Golfkennaraskóla PGA)1 stig per klst – hámark 25 stig per ár
c)Fastur kennari við Golfkennaraskóla PGA (tutor)30 stig per ár
d)Mentor vegna Golfkennaraskóla PGA15 stig per ár
e)Umsjónarkennari valinna faga í Golfk.skóla PGA40-60 stig per ár
f)Skólastjórn/daglegur rekstur Golfk.skóla PGA60 stig per ár

E             Önnur menntun á háskólastigi

                Stig eru reiknuð aftur í tímann, jafnvel fyrir PGA aðild og útskrift

a)Almenn námskeið á háskólastigi1 – 10 stig
b)Háskólagráða, BA/BS80 stig
c)Íþróttakennaramenntun80 stig
d)Íþróttakennaramenntun (golf sérhæfing)100 stig
e)Menntaskóli/fjölbraut, af íþróttabraut (útskrifast)20 stig
f)Önnur útskrift á háskólastigi (t.d. Tækni-, Landb.skóli)20-60 stig

F    Þátttaka í atvinnumannamótum (mótaröðum)/landslið – hámark 400 stig

       Stig eru reiknuð aftur í tímann, jafnvel fyrir PGA aðild og útskrift

1.deild PGA/LPGA/ET/LET
2.deild Challenge Tour, Web.com Tour, Asian Tour og mótaraðir sem flokkast 2. deild.
3.deild Nordea Tour, EPD Tour, Alps Tour og aðrar mótaraðir sem flokkast 3. deild.
Sjá viðauka F fyrir stigagjöf

               Viðauki F

Sigur í PGA/LPGA/ET/LET mótaröðum100 stig
2-5 sæti60 stig
6-10 sæti40 stig
11-15 sæti30 stig
16-25 sæti20 stig
Þátttaka í móti10 stig per mót

               2. deild (s.s. Challenge Tour, Web.com Tour)

Sigur50 stig
2-5 sæti30 stig
6-10 sæti20 stig
11-15 sæti15 stig
16-70 sæti10 stig
Þátttaka í móti5 stig per mót

               Minni mótaraðir, 3. deild

Sigur30 stig
2-10 sæti15 stig
Þátttaka í móti3 stig per mót

               PGA Meistaramótið á Íslandi

Stigameistari20 stig
2-3 sæti10 stig
(Ef fyrirkomulag mótaraðar PGA breytist skal taka stigagjöf til endurskoðunar)

                Peningalisti, Order of Merit, í lok tímabils 1. deild

1-1050 stig
11-3030 stig
31-10015 stig

                Peningalisti í lok tímabils, 2. deild

1-1030 stig
11-3020 stig
31-10010 stig

                 Landsliðsþátttaka (áhugamanna)

HM landsliða7 stig
EM landsliða og einstaklinga7 stig
Önnur mót sem nefndin metur1-5 stig

G            Keppnisþátttaka í viðurkenndum mótum

Stig gefin eftir að meðlimur hefur lokið námi og útskrifast. Stigagjöf samkvæmt viðauka G.

                Viðauki G.

PGA/LPGA/ET/LET, per mót10 stig
Challenge/Web.com, Senior Tour, per mót10 stig
3 deild, per mót5 stig
Sænski minitour, per mót3 stig
PGA PRO-AM5 stig
Mót á vegum PGA á Íslandi, per mót3 stig

                Önnur áhugamannamót:

GSÍ mótaröð (Eimskipsmótaröðin), per mót3 stig
Íslandsmót í höggleik/holukeppni5 stig
Meistaramót klúbba3 stig
Önnur mót sem nefndin metur1-5 stig

H             Vinna á vegum PGA og GSÍ

                Stigagjöf samkvæmt viðauka H.

                Viðauki H.

Formaður PGA á Íslandi40 stig
Stjórnarmaður PGA á Íslandi, per ár10 stig
PGA nefndarformaður, per ár10 stig
Nefndarseta, per ár5 stig
Stjórnarmaður GSÍ, per ár10 stig
GSÍ nefndarformaður, per ár10 stig
Nefndarseta GSÍ, per ár5 stig
Landsliðsþjálfari10 stig
Aðstoð við þjálfun landsliða1-5 stig
Dómgæsla, per mót1-5 stig
Mótsstjórn, per mót1-5 stig

Nánari skilgreiningar á viðburðum

Endurmenntun innanlands:

Námskeið skulu vera haldin á vegum PGA, ÍSÍ, GSÍ eða annara sérsambanda,  Íþrótta- og tómstundaráði bæjarfélags. Til að fá stig fyrir flutning námskeiðs/fyrirlesturs þarf það að vera undir merkjum PGA, auglýst af PGA og haldið fyrir PGA meðlimi. Einnig er hægt að fá stig samkvæmt lið D6 þegar haldnir eru fræðlufyrirlestrar er varða úbreiðslu eða kennslu tengt golfíþróttinni, fyrir hóp fólks. Þó eru ekki veitt stig fyrir fræðslufyrirlestra er teljast eðlilegur hluti af starfi, s.s. foreldrafundir og fræðslufundir. PGA á Íslandi skuldbindur sig til að halda a.m.k. þrjú námskeið/fyrirlestra hvert ár sem gefa stig til endurmenntunar. Ef það tekst ekki dragast einungis 5 stig frá það ár. Falli námskeið ekki undir ofangreind skilyrði, er hægt að sækja um mat til stiga til Matsnefndar.

Endurmenntun erlendis:

Námskeið sótt erlendis verða að vera viðurkennd af þarlendum PGA samtökum. Falli námskeið ekki undir ofangreind skilyrði, er hægt að sækja um mat til stiga til Matsnefndar.

Umsókn um stig til endurmenntunar

Stig félagsmanna eru reiknuð aftur í tímann og sjá einstaklingar um að taka saman yfirlit um feril sinn, vegna þeirra viðburða sem sótt er um til stigasöfnunar. Skila verður yfirlitinu á sérstöku matsblaði sem útbúið er af Matsnefnd. Vegna stöðumats  til og með 2012 skal skila inn matsblaði eigi síðar en 31. mars 2013. Eftir það skal skila inn matsblaðinu með yfirliti yfir stigasöfnun hvers árs, eigi síðar en  31. desember. Matsblaðinu verður dreift til félagsmanna. Matsnefnd tekur ákvörðun um hvort námskeið og aðrir viðburðir teljast gjaldgengir til stigagjafar. Matsblaðinu skal skila til formanns Matsnefndar, Jóns Þorsteins Hjartarsonar, betragolf@gmail.com 

Global Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus.

Payments Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus.

Product Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massaum sociis natoque penatibus.

Hér væri hægt að hafa auglýsingar

Customer Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing.

Join Community

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing.

Ticket Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing.

What Client Says

Best Feedback From Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud xercitation ullamco dolore.

John Doe
John Doe

Client

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Andrira Hens
Andrira Hens

Client

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Michael Doe
Michael Doe

Client

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Christin Jerre
Christin Jerre

Client

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fréttir

Nýjustu fréttirnar